Lähtötiedot

Kaupungit ja liikennevirasto ovat  valinneet kehityshankkeessa pilotoitavat kaava-alueet. Pilottialueiden lähtötietojen kasaaminen ja harmonisointi on käynnissä. Lähtötietojen jaottelussa käytetään alalla vakioitua lähtötietomallia, joka kuvaa kohteen lähtötiedot ja nykytilan.

Lähtötietomallilla tarkoitetaan kaikkia hankkeen lähtötietoja jaoteltuna ja dokumentoituna vakioituun kansiorakenteeseen. Lähtötietomalliin sisältyy sen nimestä huolimatta myös esimerkiksi kartta-aineistoja ja dokumentteja mallinnettujen 3D-aineistojen lisäksi. Lähtötietojen jaottelussa, aineistojen nimeämisessä ja dokumentoinnissa noudatetaan YIV-osaa 3 ”Lähtötiedot”.

Pilottikohteiden lähtöaineistot on pyydetty toimittamaan jaoteltuna YIV-osan 3 mukaisesti. Lähtöaineistotaulukossa on jaoteltu tarvittavat aineistot valmiiksi lähtötietomallin mukaisesti.

Vastaa