MAKU-digi-hankkeen loppuraportointi

MAKU-digi hankkeen lopputuloksia esiteltiin ohjausryhmällä torstaina 5.10.2017. Tulosten esittely ja hankkeen raportointi tehdään MAKU-digi -nettisivujen kautta. Kommentteja ja palautetta hankkeesta voi lähetää sähköpostilla hankkeen projektipäällikölle Anssi Savisalolle (anssi.savisalo@sito.fi).

2. työpajan esitykset

MAKU-digi toinen työpaja oli antoisa ja antoi hyvän suunnan hankkeen loppuun saattamiseen ja viimeistelyyn.

Kiitos kaikille työpajaan osallistuneille!

Työpajan yhteisen osuuden esitykaset löytyvät alta:

2. työpajan ohjelma on julkaistu

MAKU-digi -kokeiluhankeen toinen asiantuntijatyöpaja järjestetään torstaina 31.8.2017 Sito-talolla Tapiolassa.

Työpajan ohjelma:

 • 9:00 – 9:30 aamukahvi ja järjestäytyminen
 • 9:30 – 11:00 yhteenveto tähänastisesta työskentelystä
  • Rakennettavuusmalli / GTK
  • Kustannuslaskenta / Sito + Rapal
  • Kaavamalli / Sito
 • 11:00 – 11:15 työryhmätyön tehtävänanto
 • 11:15 – 12:00 lounas
 • 12:00 – 13:00 työryhmätyöskentely
  • Alustavien tulosten kommentointi
  • Laskentatulosten visualisointi/esitystapa ja hyödyntäminen
  • Erityiskysymykset, mm. täyttöjen rakennettavuuden käsittely
 • 13:00 – 13:30 työryhmätyön purku ja saatekeskustelu raportoinnille

Asiantuntija työpaja 1

Ensimmäinen MAKU-digin asiantuntijatyöpaja järjestettiin 24.5.2017.

Työpaja alkoi yhteiselle osuudella, jossa kuultiin seuraavat esitykset:

Yhteisen osuuden jälkeen jakaannuttiin kahteen työpajaan. Toisessa työpajassa käsiteltiin maaperää, rakennettavuutta sekä pohjarakennusmenetelmiä ja toisessa työpajassa käsiteltiin kaavamallia. Työpajoissa käytiin onnistuneesti keskustelua aiheista ja hankeen tavoitteista.

Päivän lopuksi käytiin saatekeskustelu kustannuslaskennsta ja visualisoinnista. Esille nousi kysymyksiä mm. kustannusten esittämistarkkuuteena ja havainnollistamiseen liittyen. Työpajan antia hyödynnetään hankkeen jatkotyöskentelyssä.

Työpajan ohjelma 24.5.2017

24.5.2017 järjestettävän MAKU-digi asiantuntijatyöpajan ohjelma on julkaistu. Työpajan tavoitteena on saada hiottua kuntoon maaperä-, rakennettavuus- ja kaavamallit. Lisäksi käydään keskustelua kokeiluhankkeen jatkotyöskentelystä. Työpajaan on kutsuttu hankkeessa mukavana olevien kaupunkien ja liikenneviraston edustajat, sekä Siton, GTK:n ja Rapalin asiantuntijat.

MAKUdigi_työpaja1_240517_ohjelma

Lähtötiedot

Kaupungit ja liikennevirasto ovat  valinneet kehityshankkeessa pilotoitavat kaava-alueet. Pilottialueiden lähtötietojen kasaaminen ja harmonisointi on käynnissä. Lähtötietojen jaottelussa käytetään alalla vakioitua lähtötietomallia, joka kuvaa kohteen lähtötiedot ja nykytilan.

Lähtötietomallilla tarkoitetaan kaikkia hankkeen lähtötietoja jaoteltuna ja dokumentoituna vakioituun kansiorakenteeseen. Lähtötietomalliin sisältyy sen nimestä huolimatta myös esimerkiksi kartta-aineistoja ja dokumentteja mallinnettujen 3D-aineistojen lisäksi. Lähtötietojen jaottelussa, aineistojen nimeämisessä ja dokumentoinnissa noudatetaan YIV-osaa 3 ”Lähtötiedot”.

Pilottikohteiden lähtöaineistot on pyydetty toimittamaan jaoteltuna YIV-osan 3 mukaisesti. Lähtöaineistotaulukossa on jaoteltu tarvittavat aineistot valmiiksi lähtötietomallin mukaisesti.

Kick off-tilaisuus 20.4.2017

Hanke etenee vauhdikkaasti. Kick off –tilaisuus järjestettiin Sito-talolla 20.4.2017. Tilaisuudessa kaupungit kertoivat nykyisistä käytännöistään maaperäsidonnaisten kustannuksien hallinnassa, ja GTK esitteli käytössä olevia nykyisiä maaperäkarttoja ja niiden harmonisointitarpeita. Tilaisuuteen sisältyi pienoistyöpaja, jossa keskusteltiin kehitettävän palvelun tarpeista ja toiveista. Tavoitteista esille nousi mm. palvelun helppokäyttöisyys, alueiden vertailtavuus, selkeä visualisointi ja tietomallipohjaisuus. Lisäksi keskusteltiin Espoon rakennettavuuskartan luokista ja niiden skaalautuvuudesta valtakunnallisiksi luokiksi.