Menetelmäkuvaus

Kokeiltavana ovat rakennettavuusmallin laadinta, lähtötietojen hankinta, harmonisointi sekä uusien vertailumenetelmien testaaminen. Onnistuessaan kokeilua jatketaan valtakunnallisen menetelmän kehittämisellä, jolla on saavutettavissa huomattavia säästöjä rakentamiskustannuksissa.

Testattavina asioina ovat:

  • Erilaisten kaavan lähtötietojen muunnettavuus ja harmonisointi laskentaprosessille sopivaksi
  • Rakennettavuusmallin laadinnan testaaminen erilaisilla lähtötiedoilla
    • Arvioidaan erilaisten kaavoituksen alkuvaiheen tietojen riittävyyttä eri kaupungeissa
  • Rakennettavuuden esittäminen hilamallilla
  • Pilotoidaan erilaisia kustannustiedon visualisointeja kaavan käyttötarkoitusluokittain esim. paikkatieto-ohjelmistot, web-kartta 3D, taulukko-ohjelma ja kootaan kaavoittajien kommentit
  • Tuotetaan tietoa käynnissä olevaan rakennetun ympäristön tietomallinnuksen (RTS/buildingSMART) ja tiedonsiirron standardointiin (IFC Infra ja OGC /InfraGML ja CityGML