Pilottialueet

Kokeiluhankkeessa on mukana 5 pilottialuetta:

Pilottialueilta laaditaan rakennettavuusmalli maaperän, maaston ja muiden rakennettavuuteen vaikuttavien tekijöiden pohjalta. Kaavasuunnitelmien ja Liikenneviraston pilottialueen tiesuunnitelmien pohjalta alueilta laaditaan kaavamalli.