Helsinki

Koivusaari

Helsingin pilottikohteena on Koivusaari, joka sijaitsee Lauttasaaren länsipuolella Länsiväylän molemmin puolin. Nykyisin alue on pääasiassa veneilytoiminnan käytössä. Koivusaareen laaditaan parhaillaan asemakaava. Alueesta suunnitellaan 5 000 asukkaan ja noin 4 000 työpaikan kaupunginosaa. Tilaa uudelle rakentamiselle saadaan laajentamalla Koivusaarta täyttömaalla.

Kuva 1. Ilmakuva Koivusaaren pilottialueesta.

Kuva 2. Viitesuunnitelma Koivusaaren pilottialueesta.

Rakennettavuus

Koivusaaren alueelta oli käytettävissä 408 melko tasaisesti alueen kattavaa pohjatutkimuspistettä. Koska samasta kohtaa oli useissa tapauksissa tehty jopa 3 eri pohjatutkimusta (PT-, HP- ja PO-kairaukset hieman eri tarkoituksiin), oli pohjatutkimuksia yhteensä jopa 1223 kpl.  Pohja­tutkimus­pistetiheys tutkimusalueella on n. 7 pistettä/ha. Koivusaari eroaa muista pilottikohteista siinä, että aluetta on suunniteltu laajennettavan meritäytöillä, jolloin sekä veden syvyys että pois ruopattava pehmeiden sedimenttien paksuus määrittävät tulevan täytön paksuuden. Kuvassa 3 on esitetty Koivusaaren alueen vedensyvyydet sekä pehmeikön paksuudet. Kuvassa 4 nämä kaksi tasoa on yhdistetty esittämään täytön paksuutta merenpinnantasoon.


Kuva 3. Vedensyvyys sekä pehmeikön paksuus erillisinä kuvina.

Kuva 4. Täytön paksuus merenpintatasoon.