Valtatie 12 välillä Haarankylä-Mankala

Liikenneviraston pilottialueena on valtatie 12 välillä Haarankylä-Mankala. Suunnitteilla on valtatien 12 parantaminen turvallisemmaksi ja sujuvaksi ohituskaistatieksi.

Pilottialueella tarkastellaan neljää eri linjausvaihtoehtoa (VEA – VED). Pilottialue on merkitty alla olevaan kuvaan punaisella katkoviivalla.

Rakennettavuus

Liikenneviraston kohteessa pohjatutkimusten lukumäärä oli hyvin vähäinen verrattuna muihin pilottialueisiin. Näin ollen pehmeikön paksuuden arvioinnissa on jouduttu käyttämään enemmän tulkintaa kuin muilla kohteilla. Kohde sijaitsee osittain ensimmäisen Salpausselän laella ja osittain sen etumaastossa. Alueella turpeiden ja hienoainessedimenttien paksuudet ovat melko ohuita lukuun ottamatta alueen länsiosan sedimentillä täyttynyttä kalliopainannetta.