Rakennettavuusluokittelu

Seuraavassa taulukossa on esitetty rakennettavuusluokkien tarkempi kuvaus ja ehdotus käytettäväksi väriskaalaksi.

Väriluokitus

Ehdotus rakennettavuusluokkien värikoodeiksi