Lähtökohtia

Maaperäolosuhteet vaikuttavat merkittävästi rakentamiskustannuksiin ja ne olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan huomioida jo kaavoitusvaiheessa rakennusten ja rakenteiden sijoittelussa. Maaperäolosuhteiden ja niistä aiheutuvien kustannusten huomioimiseen kaavoitusvaiheessa ei kuitenkaan ole olemassa yhtenäistä ja yleisesti käytössä olevaa menettelytapaa, vaan käytännöt saattavat vaihdella projektikohtaisesti. Tällöin esimerkiksi erilaisten maaperän rakennettavuusluokkien määrittely ja rakennettavuuskarttojen esitystapa saattavat vaihdella kohteesta toiseen, eli minkäänlaista valtakunnallisesti tai edes alueellisesti kattavaa rakennettavuuskarttaa ei ole olemassa Espoon kaupunkia lukuun ottamatta. Alla on kuvattu lyhyesti muutamia esimerkkejä erilaisista lähestymistavoista pohjarakentamiskustannusten arviointiin kaavoitusvaiheessa.

Espoon kaupunki on tiettävästi ainoa kunta Suomessa, josta on laadittu alueellinen rakennettavuuskartta ja rakennettavuusluokitus. Näiden rinnalle on laadittu 1980- ja 1990-luvuilla selvitys ”Pohjarakentamisen kustannukset Espoossa”, jossa on esitetty kuvaajina erilaisten rakennusten ja rakenteiden pohjarakentamiskustannuksia erilaisissa maaperäolosuhteissa. Näitä aineistoja ei kuitenkaan ole sittemmin päivitetty, ja noin 20 vuotta vanhoina ne eivät enää kuvaa nykyajan tilannetta niin kustannusten kuin pohjarakentamisessa tapahtuneen kehityksenkään osalta.

Geokaava on Excel-pohjainen taulukkolaskentatyökalu, jonka avulla voidaan arvioida tontin pohjarakentamisen määriä ja kustannuksia kaavoitusvaiheessa. Ohjelman käyttö vaatii geoteknistä asiantuntemusta ja edellyttää käyttäjältä lukuisten lähtötietojen syöttämistä ohjelmaan käsin. Ohjelmaan ei ole sisällytetty eri rakennusosien yksikkökustannuksia, eli kustannusarvion saadakseen käyttäjän pitää selvittää yksikkökustannukset muuta kautta sekä syöttää ne ohjelmaan. Ohjelma soveltuukin ensisijaisesti lähinnä geoteknisten suunnittelijoiden apuvälineeksi. Käsityövaltaisuutensa vuoksi ohjelmaa on työlästä käyttää suurempien kohteiden pohjarakentamiskustannusten arviointiin.

Geokalkyl on Ruotsin geoteknisen instituutin (SGI) kehittämä paikkatietopohjainen työkalu kaava-alueiden pohjarakentamiskustannusten arviointiin. Geokalkyl väg on Trafikvärkenin samaan aikaan kehittämä työkalu teiden ja rautateiden kustannusten arvioimiseen. Työkalu toimii ArcGIS-ohjelmistossa. Lähtöaineistoksi ohjelmaan syötetään ArcGIS-yhteensopivassa formaatissa mm. alueen korkeusmalli, maalajikartta, rakennukset, päällystetyt alueet, viheralueet, mahdolliset tulvariskialueet ja pilaantuneiden maiden sijainti. Erilaisten maaperän ominaisuustietojen pohjalta työkalu laskee pohjanvahvistustoimenpiteiden, kaivun ja täytön, pilaantuneen maan kunnostuksen sekä tulvariskialueiden korottamiseen liittyvät kustannusarviot.